గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది భారత్ లో సంభవించిన సెకండ్ వేవ్ భారీ స్థాయిలో నష్టం కలిగించింది. దీనికి డెల్టా వేరియంట్ కారణంకాగా……చైనా స్ట్రెయిన్ తో పోలిస్తే దీని వ్యాప్తి ఎక్కువగా ఉండటంతో రికార్డు స్థాయి కేసులు నమోదయ్యాయి. దాదాపు… 40 నుంచి 50 శాతం కేసులు ఈ వేరియంట్ మూలంగానే వచ్చినట్లు గణాంకాలు వెల్లడించాయి. ఇప్పుడు పరిస్థితులన్నీ అదుపులోకి వచ్చాయన్న సమయంలో…….. కొత్తగా డెల్టా ప్లస్ వేరియంట్ వెలుగుచూసింది. ప్రస్తుతానికి దీనిపై ఆందోళన అవసరం లేదని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు
#LatestNews
#Etv Telangana

source

By earmpy

22 thoughts on “Delta Plus Variant | of Coronavirus Spreading in India”
 1. Do not fear
  Virus is gray zone entity.No medicine can kill it without killing live cells.Only immunity and resistance is required.
  Millions of years have gone.
  Bats since nocturnal, and hang upside down,they create some havoc in humans up to some extent by virus transmission.
  At the same time they have infected the blood of pet animals ,and we were in close proximity with pet animals and bats.
  So the inoculation in this direction was continuous for thousands of years and generations,and the Rna,and Dna of millions of viruses allready interacted with our Dna,and so our body has already attained the requisite resistance.Further age below 25 years already have growing tissue ,and they can surpass any infection.
  People's attention is being shortened only towards corona and they are being shaken broken and distrubed by the the educated community.and over educated circles..If we depend on vaccines every year new vaccine is required and will be evolving new .
  we have to consider natural death rate ..7.7/1000 and the corona death rate ..3.4/1000..which is within the limits.
  Food is medicine.Use good food.No need to worry.
  You have become 60 kg from one minute zygote.Nature has immense power.It makes u grow,live,and die naturally.Do not concentate much on any pandemic and loss your courage.Every thing nature decides why to worry.
  Spend two hours on Wikipedia and know much about,virus,bats,rna,dna,epigenetics,vaccines,and cell structure.
  Be busy and be happy.Maintain old custom of distancing if you are more doubtful.
  vinaybhushanj9397054359@gmail.com

 2. Sathravethalu first covid ayaka2nd ayaka 3rd 3rd ayaka 4th ela inkenni cheptharo treatment undadhu normal diseases ke treatments kanipettaru inka covid ante anthe inka

 3. 😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😭😭😭😭😭😭😷😷😷😷😷😭😭😭😭😷😷😷😷😷😷😷😭😭😭😭😭😷😷😷😷😷😷😭😭😭😭😭😭😭😷😷😷😷😷😷😭😭😭😭😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷

 4. 😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😭😭😭😭😭😭😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷

 5. 😭😭😭😷😷😷😷😷😷😷😷😭😭😭😭😭😷😷😷😷😷😭😭😭😭😭😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😭😭😭😭😷😷😷😷😷😭😭😭😭😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😭😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷

 6. 😷😷😷😷😷😷😷😷😷😭😭😭😭😭😷😷😭😷😷😭😭😭😭😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😷😭😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😭😭😷😷😷😭😭😭😷😷😷😷😭😭😭😷😷😷😷😷😷😷😷😷

 7. 🏘️😭😭😭😭😭😭😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 8. 😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😭😭😷😷😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😷😷😷😷😷😷😭😭😭😭😭😷😷😷😷😷😷😭😭😭😭😭😭😭😭😷😷😷💥😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️

 9. దేవుడ్ని నమ్మండి ఇచ్చేది తీసుకునేది అంతా ఆయెనే మిరే అనుకూంటే మాయే

 10. ఇమ్మునీటి పెంచుకోవడమే పరిష్కారం….వాక్షిన్ ల మీద ఆధారపడటం కన్నా

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *